Regiefunctie Complexe Wondzorg  thumbnail

Regiefunctie Complexe Wondzorg

Published Dec 11, 23
7 min read


Onze wijkverpleegkundige stelt aan de hand van de informatie uit het intakegesprek een indicatie. Wondzorg Oostakker. Met deze indicatie, wordt de zorg betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt voor deze zorg geen eigen bijdrage. Wondzorg Lede. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben

Deze zorgkosten worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) is de instantie die hiervoor de zorgbehoefte indiceert. Agathos kan u indien gewenst ondersteunen met het aanvragen van de juiste indicatie. Via het Centraal Administratiekantoor (CAK) betaalt u een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage aan de overheid voor de ontvangen zorg.Wanneer u de zorg zelf wilt betalen of deze wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb), dat kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U ontvangt periodiek een factuur voor de geleverde zorg (Wondzorg Lede). Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over deze verschillende vormen van financiering van zorg

Om thuiszorg te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het team in uw buurt of via ons centrale telefoonnummer. Onze wijkverpleegkundige maakt een afspraak voor een intakegesprek. Zo nodig komen we meteen voor het eerste zorgmoment.

Een wondverpleegkundige is gespecialiseerd in wondzorg en -genezing. Wanneer u een wondverpleegkundige bezoekt ontvangt u advies, instructie en voorlichting over wondzorg. Wondzorg Lede. Hierbij staan de leefstijl en behandeling van de wonden centraal. Op basis van de verschillende type wonden worden er mogelijke behandelvormen gekozen, samengevat in een persoonlijk behandelplan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen basiswonden en complexe wonden, waarbij complexe wonden vaak om bijzondere kennis vragen omdat ze bijvoorbeeld moeilijk te genezen zijn

Wondzorg Gele Wond

Een wondverpleegkundige heeft alle kennis in huis over diverse soorten wonden en weet als geen ander hoe u om moet gaan met deze plekken. Sommige wonden genezen langzaam, anderen snel. Dit heeft te maken met talloze oorzaken en factoren, die eerst nauwkeurig worden ingeschat door de wondverpleegkundige. Vervolgens krijgt u uitleg over de verzorging en behandeling van de wonden.

U kunt een wondverpleegkundige bezoeken in het ziekenhuis, maar het is ook mogelijk om wondzorg aan huis te ontvangen - Wondzorg Lede (Wondzorg Sint-Niklaas). Op deze manier kunt u thuis verblijven in uw eigen vertrouwde omgeving, en komt de wondspecialist bij u langs om uw wonden te verzorgen en behandelen. Of u thuis of op locatie wondzorg ontvangt, hangt onder andere af van hoe ernstig uw verwondingen zijn en hoezeer ze u beperkenU krijgt hierbij te maken met een klein, vast zorgteam dat u komt verzorgen en verplegen. Het zijn dus steeds dezelfde mensen die u bij u thuis ontvangt. Thuisverpleging is ook mogelijk wanneer u hulp nodig heeft bij revalideren na een operatie. Onze zorgverleners bieden rust en continuïteit bij u thuis, wat het herstel na operatie bevordert.

Ook kan telefonisch consult plaatsvinden tussen uw zorgverlener en wondspecialist in het ziekenhuis. Wondzorg Lede. Wilt u meer weten over de zorgverlening van Zuster Jansen, bekijkt u dan eens de verschillende pagina’s op onze website

Na een operatie ontstaat er meestal een wond. Dat noemen we een postoperatieve wond. Meestal geneest zo’n wond zonder complicaties. Maar soms geneest een wond niet goed of gaat de wond ontsteken. Als dat zo is, moet de wond behandeld worden. Gelukkig hoeft u hiervoor niet in het ziekenhuis te blijven, maar kan de wond thuis door een (wond)verpleegkundige behandeld worden.

Wcs Wondzorg Betekenis

Is er een verandering met de wond, dan neemt de (wond)verpleegkundige contact op met de wondverpleegkundige uit het ziekenhuis of de betreffende poli om dit te bespreken (Wondzorg Lede). Als het nodig is, gaat u soms langs bij de chirurg in het ziekenhuis om de wond te laten controleren. Herstellen van een postoperatieve wond kan gelukkig thuis

Samen bespreken wij wat de mogelijkheden zijn (Wondzorg Lede). Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina 'kosten'

Wie doet wat in de thuiszorg? Dat is voor veel mensen een lastige vraag. In dit artikel geven we aan wat de rol van de wijkverpleegkundige is - Wondzorg Lede. Ook leest u hoe u zorg van de wijkverpleging aanvraagt. Woont u thuis, maar kunt u door een ziekte of een beperking niet goed voor uzelf zorgen? Of heeft u medische verzorging aan huis nodig? Dan kunt u wijkverpleging aanvragen

Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging of het toedienen van medicijnen. Verzorging is bijvoorbeeld helpen bij wassen en douchen of helpen bij het aankleden. U krijgt hulp van een verpleegkundige of verzorgende die is opgeleid voor de verpleging of verzorging die u nodig heeft. De verpleegkundige of verzorgende kan de volgende taken uitvoeren.Wat kunt u zelf, waar kunnen mantelzorgers bij helpen, waar heeft u hulp bij nodig? De wijkverpleegkundige kijkt niet alleen naar verpleging en verzorging, maar ook naar uw behoefte aan hulp bij het huishouden - Wondzorg Lede, fysiotherapie - Wondzorg Lede of ergotherapie. Daarom overlegt de wijkverpleegkundige vaak ook met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, het ziekenhuis, fysiotherapeut of ergotherapeut

Thuiszorg Sint-niklaas - Homecare Eggermont ...

Aan de hand van alle informatie bepaalt en regelt de wijkverpleegkundige de zorg en hulp die nodig is. De wijkverpleegkundige geeft medische zorg, zoals een infuus aanleggen, een wond verzorgen en stoma- en katheterzorg. De wijkverpleegkundige kan ook medische zorg geven als u meerdere ernstige gezondheidsproblemen heeft. U kunt ook hulp krijgen bij het aan- en uittrekken van steunkousen, wassen, aankleden en medicijnen innemen.

Hiervoor krijgt u hulp van andere thuiszorgmedewerkers. De wijkverpleegkundige heeft regelmatig overleg met andere hulpverleners en maatschappelijke organisaties in de wijk. Denk aan politie, GGD, maatschappelijk werk en instanties die zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk (Wondzorg Lede). Het doel hiervan is om te stimuleren dat wijkbewoners gezonder gaan leven

Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet nodig. Veel wijkverpleegkundigen werken bij een thuiszorgorganisatie. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen waar u terecht kunt. Vindt de wijkverpleegkundige dat u geen recht op zorg (Wondzorg Lede) heeft? Overleg dan met uw huisarts wat u kunt doen. Hoe vaak en wanneer de wijkverpleegkundige of verzorgende bij u langskomt, is vooral afhankelijk van de zorg die u nodig heeft

Voor andere handelingen is een vast tijdstip minder belangrijk. De thuiszorgmedewerkers hebben meestal een volle agenda. Daarom is het niet altijd mogelijk om een vast tijdstip af te spreken. Wondzorg Lede. Als de wijkverpleegkundige heeft bepaald dat u ook ’s nachts medische zorg nodig heeft, dan krijgt u die van de wijkverpleging

Bij zorg via een pgb kiest u zelf de zorgverlener(s) en sluit u zelf het contract met uw zorgverlener(s) af. U betaalt de zorg uit het budget dat u van uw zorgverzekeraar ontvangt (Wondzorg Lede). Ja, maar het is verstandig om vooraf aan uw zorgverzekeraar te vragen met welke wijkverpleegkundigen of welke thuiszorgorganisatie de verzekeraar een contract heeft afgesloten

Soorten Verbanden Wondzorg

Dit zijn verpleegkundigen met scholing in niet-spoedeisende basiswondzorg. Deze verpleegkundigen houden hun kennis up-to-date met jaarlijkse bijscholing. In Midden-Brabant werkt het Wondmeldpunt met gediplomeerde wondverpleegkundigen, -consulenten en -coördinatoren. Samen met het zorgnetwerk Midden-Brabant stelt zij protocollen en richtlijnen op. Deze dragen bij aan de verbetering van de wondzorg. De wondcoördinatoren scholen zich vier keer per jaar om hun kennis up-to-date te houden.

Een aantal van onze verpleegkundigen is extra opgeleid voor advies en behandeling van chronische ziekten als diabetes, astma, COPD, reuma, dementie, oncologische en palliatieve zorg, stoma- en wondzorg. Naast het zelf verlenen van zorg begeleiden onze verpleegkundigen ook collega’s in de wijkteams bij de zorg voor hun klanten (Wondzorg Lede). Daarnaast zijn ze er voor u als u advies of voorlichting nodig heeft

Het kan altijd gebeuren dat u zorg thuis nodig heeft, voor kortere of voor langere periode - Wondzorg Lede. Bijvoorbeeld als u zich niet goed meer kunt verzorgen zoals wassen, aan- en uitkleden, aan- en uittrekken van steunkousen, het aanbrengen van incontinentiemateriaal of als er hulp nodig is bij inname van medicatie, wondzorg, verpleegtechnische handelingen en palliatieve zorg

Onze zorg en ondersteuning zijn erop gericht dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Bij de inzet van zorg gaan we altijd uit van uw mogelijkheden, wensen en behoeften. De zorg die u krijgt is dus altijd - Wondzorg Lede. In uw wijk werkt een vast van Vivent, dat bestaat uit verzorgenden 3-IG en (wijk)verpleegkundigen

Als u zorg nodig heeft, dan komt de bij u langs om samen met u te kijken welke zorg u nodig heeft en wanneer het wijkverpleging team bij u langs zal komen (Wondzorg Lede). De wijkverpleegkundige kijkt altijd eerst of uw directe omgeving of mantelzorger hierin een rol kan spelen, eventueel met extra uitleg of begeleiding door en zorgprofessionals

Latest Posts

Aseptische Wondzorg

Published Dec 21, 23
7 min read

Wondzorg Voor Helpende

Published Dec 20, 23
3 min read

Verbeterplan Wondzorg

Published Dec 19, 23
7 min read